Preview Mode Links will not work in preview mode

Så kan det gå - Boosta dina relationer


Mar 4, 2020

Varje år adopteras ett hundratal barn från andra länder till Sverige. Barn vars anknytning trasats sönder och som rotlösa anländer till en ny familj. Hur kan man som adoptivförälder ge sitt barn bästa möjliga förutsättning att skapa en ny trygg anknytning? Vad kan man som adoptivförälder förvänta sig? Vad skiljer ett adopterat barns behov från ett biologiskt barns? Linn Heed gästar för att som psykolog ge sina bästa tips men även som privatperson där hon delar med sig av sin historia av att själv vara adopterad. Hon berättar på ett öppet och rörande sätt om sin rotlöshet och sökandet efter sina biologiska föräldrar.