Preview Mode Links will not work in preview mode

Så kan det gå - Boosta dina relationer


Jun 10, 2020

För att kunna maximera våra bra dagar behöver vi förstå våra underliggande behov och hur dom påverkar oss. Ofta pratar vi av viken av att kunna uttrycka sina behov, men hur identifierar man dom ens?

Med mig har jag föreläsaren och entreprenören Desiree Rova som driver gladapar.se och MyNeeds som arbetar med att just identifiera individers underliggande behov utifrån en modell som tagits fram i samarbete med Umeå Universitet och hon lär oss att identifiera dem i oss själva och hur vi använder våra behov på ett konstruktivt sätt så att vi gör bättre val för oss själva och därmed ökar förståelsen både inåt och utåt.