Preview Mode Links will not work in preview mode

Så kan det gå - Boosta dina relationer


Aug 26, 2020

Strävar du efter att vara lycklig i stunden eller att må riktigt bra över tid? Veckans avsnitt fokuserar på hur vi kan uppnå det sistnämnda när beteendevetaren Evelina Fredriksson som driver det Svenska Institutet för Positiv Psykologi gästar podden. Vi kartlägger modellen PERMA som är framtagen av lycko-psykologins grundare Martin Seligman.

Målet med modellen är att du ska medvetandegöra hur du över tid ökar ditt välbefinnande så att det håller i längden, vilket Seligman menar uppnås genom att skapa en balans mellan flera aspekter av livet. Närmare bestämt hur vi förhåller oss till positiva känslor, engagemang, relationer, meningsfullhet och vår förmåga att uppnå mål och drömmar.

Konkreta tips och verktyg får du genom att lyssna på det här!

Gillar du vad den här podden handlar om? Följ då med i jakten på bättre relationer genom att prenumerera på avsnitten samt via Instagram @sakandetgapodden

Podden drivs av Elin Ribjer och görs tillsammans med den värderingsbaserade relationsappen Relate.
Hitta likasinnade och kartlägg dina värderingar via deras app:
Android: bit.ly/relatepod-android
Apple: bit.ly/relatepod-iOS